הדף בטעינה

על המילה מַקָּם

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במינוח המקצועי


מַקָּם
לרשימה המלאה
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מַקָּם קבוצת פרמטרים המאפיינת העדפות לשוניות ותרבותיות באזור גאוגרפי מסוים, כגון שפה, אזור גאוגרפי, סביבה לשונית, תצוגת תאריך ושעה, ערכי מטבע