הדף בטעינה

על המילה מְדַכֵּא

במילון

 (ללא ניקוד: מדכא)
בנייןפיעל
שורשדכא
נטייהמדכֵּאת וגם מדכְּאָה; דיכֵּא, ידַכֵּא, לדַכֵּא לכל הנטיות

הגדרה

  • מביא לידי דיכאון
  • מונע הִתמָרדוּת, מחַסל מֶרד וכד'
  • לוחץ על אדם או על אוכלוסייה
  • מוֹנע ביטוי חופשי, כגון התפַּתחוּת של כישרון או הִתפָּרצוּת של רֶגש
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות