הדף בטעינה

על המילה לַמְדָּא

במילון

 (ללא ניקוד: למדא, למדה)
מיןנקבה

הגדרה

  • אות באלף־בית היווני
על יסוד מילון ההווה