הדף בטעינה

על המילה לְהַלָּן

במילון

 (ללא ניקוד: להלן)
חלק דיברתואר הפועל

הגדרה

  • (כתוּב) בהֶמשֵך, אחרי כן

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

לקמן להלן

לקמן ולהלן

הביטוי הארמי לְקַמַּן מובנו 'לפנינו', 'בהמשך (הדברים)'. גם הביטוי לְהַלָּן משמש בימינו במשמעות 'אחר כך', 'בהמשך (הדברים)': "להלן מובאים כללי יסוד בתורת הניקוד".
המשך קריאה >>