הדף בטעינה

על המילה לְהַלָּן

במילון

 (ללא ניקוד: להלן)
חלק דיברתואר הפועל

הגדרה

  • (כתוּב) בהֶמשֵך, אחרי כן

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

לקמן להלן מטבע לשון בכל יום!

לקמן ולהלן

הביטוי הארמי לְקַמַּן מובנו 'לפנינו', 'בהמשך (הדברים)'. גם הביטוי לְהַלָּן משמש בימינו במשמעות 'אחר כך', 'בהמשך (הדברים)': "להלן מובאים כללי יסוד בתורת הניקוד".
המשך קריאה >>