הדף בטעינה

על המילה כַּמּוּת

במילון

 (ללא ניקוד: כמות)
מיןנקבה
נטייהכַּמּוּיוֹת לכל הנטיות

הגדרה

 • מספר או משקל או מידה של דבר

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

כמות הבדיקות מספר הנדבקים איור של ילדה נבדקת ע"י אחות לבושה בידוד

כמות אנשים או מספר אנשים

הבחירה במילים 'מספר' או 'כמות' היא בחירה סגנונית. ואולם מכיוון שבאוזניהם של רבים צורם הצירוף 'כמות האנשים' נוכל להמליץ על הצירוף 'מספר האנשים'.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך כַּמּוּת ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>