הדף בטעינה

על המילה כִּימְיָה

במילון

 (ללא ניקוד: כימיה)
מיןנקבה

הגדרה

 • מדע העוסק במִבנה החומרים בטבע: בהֶרכבם ובתכונותיהם ובשינויים הֶחָלים בהם בעקבות המגע של חומרים שונים
 • (בהשאלה) הבנה הנוצרת בין אנשים בהֶיכרות ראשונית (עממי)

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

צילום מעבדן בוחן תמיסה בחרוטית

על חַמְצָן ומַעְבְּדָן, על חִזּוּר ועל פִּלְמוּר – כימיה בעברית

תחיית העברית בסוף המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים נועדה ראש לכול להפוך את העברית – שהייתה עד אז לשון קודש והחלה לשמש לשון ספרות – ללשון חיה אופפת כול, וגם ללשון הלימוד בבתי הספר.…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך כִּימְיָה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>