הדף בטעינה

על המילה כִּימְיָה

במילון

 (ללא ניקוד: כימיה)
מיןנקבה

הגדרה

  • מדע העוסק במִבנה החומרים בטבע: בהֶרכבם ובתכונותיהם ובשינויים הֶחָלים בהם בעקבות המגע של חומרים שונים
  • (בהשאלה) הבנה הנוצרת בין אנשים בהֶיכרות ראשונית (עממי)

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

צילום מעבדן בוחן תמיסה בחרוטית

על חַמְצָן ומַעְבְּדָן, על חִזּוּר ועל פִּלְמוּר – כימיה בעברית

תחיית העברית בסוף המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים נועדה ראש לכול להפוך את העברית – שהייתה עד אז לשון קודש והחלה לשמש לשון ספרות – ללשון חיה אופפת כול, וגם ללשון הלימוד בבתי הספר.…
המשך קריאה >>