הדף בטעינה

על המילה כְּמָה

במילון

 (ללא ניקוד: כמה)
חלק דיברמילת יחס

הגדרה

  • (ש־) כמו (בלשון המשנה)
על יסוד מילון ההווה