הדף בטעינה

על המילה חַלָּשׁ

במילון

 (ללא ניקוד: חלש)
חלק דיברשם תואר
שורשחלשׁ
נטייהחַלָּשָׁה לכל הנטיות

הגדרה

 • חסַר כוח, רָפֶה
 • (בהשאלה) קָלוּש, לא עַז, כגון 'תֶה חלש'
על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


חַלָּשׁ
לרשימה המלאה
בלשנות (תשע"ח, 2017)
דְּפוּס נְטִיָּה חַלָּשׁ נטייה סדירה; משמש בבלשנות אירופית
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַטְפָּסָה חַלָּשָׁה ביצוע פעולות ללא אכיפת התאמה בין טיפוסי הנתונים של האופרנדים בצֶרף שפה ובין טיפוסי הנתונים של פעולה

במבט היסטורי

שכיחות הערך חַלָּשׁ ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>