הדף בטעינה

על המילה חִמֵּר

במילון

 (ללא ניקוד: מחמר)
בנייןפיעל
שורשחמר
נטייהמחמֶרת; חִימר, יחַמר, לחַמר לכל הנטיות

הגדרה

 • (אַחַר) נוהג חמוֹר
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך חִמֵּר 1 (חומרה וקושי) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך חִמֵּר 6 (הולכת חמורים) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


חִמֵּר
לרשימה המלאה
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חִמֵּר כֶּבֶל* , כִּסָּה בְּחֵמָר כֶּבֶל*
* במילון המקורי כתוב: חַמֵּר כֶּבֶל
* במילון המקורי כתוב: כַּסּוֹת בְּחֵמָר כֶּבֶל