הדף בטעינה

על המילה וְעִידַת פִּסְגַּה

במילון

 (ללא ניקוד: ועידת פסגה)

הגדרה

  • ועידה של ראשי מדינות
על יסוד מילון ההווה