הדף בטעינה

על המילה הַצָּגָה

במילון

 (ללא ניקוד: הצגה)
מיןנקבה
שורשיצג
נטייההצגות; שם הפעולה של מַצִּיג

הגדרה

 • (העלאת) מחזה
 • עשיית היכרות
 • צורה טכנית של תיאור תהליך או אירוע וכד', כגון 'הצגה גרפית'

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך הַצָּגָה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


הַצָּגָה
לרשימה המלאה
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַצָּגָה הקרנת מצג על המרקע

show n.