הדף בטעינה

על המילה הֶגֵּב

במילון

 (ללא ניקוד: היגב)
*גם: הֶחְזֵר
מיןזכר
שורשגוב
נטייההֶיגבים

הגדרה

  • תגובה לא רצונית של הגוף על גירוי (בלועזית: רֶפְלֵקְס)
על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


הֶגֵּב (ראקטנס)
לרשימה המלאה
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
הֶגֵּב , רֵאַקְטַנְס*
* במילון המקורי כתוב: רֵאַקְטַנְסְ

הֶגֵּב (רפלקס)
לרשימה המלאה
ביולוגיה (תשע"א, 2011)
הֶגֵּב , רֶפְלֵקְס לצד המונח הֶחְזֵר המקובל במערכת הרפואית