הדף בטעינה

על המילה הֵישִׁיר

במילון

 (ללא ניקוד: מישיר)
**צורה משוחזרת
בנייןהפעיל
שורשישׁר
נטייהעבר: הֵישיר לכל הנטיות

הגדרה

 • מַיישיר


 (ללא ניקוד: מיישיר)
בנייןהפעיל
שורשישׁר
נטייהמַיישירה; הֵישיר, יַיְשיר, להַיישיר לכל הנטיות

הגדרה

 • פונה קָדימה
 • מַפנה קדימה (את מבּטו וכד')
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך הֵישִׁיר ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


הֵישִׁיר
לרשימה המלאה
ימאות ( ת"ש, 1940)
לְמוּל הָרוּחַ — הַיְשֵׁר!*
* במילון המקורי כתוב: לְמוּל הָרוּחַ — הַיְשַׁר!
חינוך גופני (תרצ"ז, 1937)
הַיְשֵׁר!*
* במילון המקורי כתוב: הַיְשַׁר!