הדף בטעינה

על המילה הִתַּמֵּם

במילון

 (ללא ניקוד: מיתמם)
בנייןהתפעל
שורשתמם
נטייהמיתַמֶמת; הִיתַמם, יִיתַמם, להִיתַמם לכל הנטיות

הגדרה

 • מעמיד פני תם
 • מעמיד פנים כאילו אינו יודע דבר מה או כאילו אין לו קשר למעשה מסוים
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך הִתַּמֵּם ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>