הדף בטעינה

על המילה הִשִּׁיק

במילון

 (ללא ניקוד: משיק)
*לא: מֵ־
בנייןהפעיל
שורשנשׁק
נטייהמַשיקה; הִשיק, יַשיק, להַשיק לכל הנטיות

הגדרה

 • מַצמיד, מקָרֵב
 • (כוסות) מקרב את כוס המַשקֶה שבידו לַכּוס שמחזיק חברו בנְקישה קלה לפני השתייה
 • (כלי שַיט) מוריד ליָם בפעם הראשונה
 • [בצורת הווה זכר] (בגֵאומטרייה) קו הנוגע בנקודה אחת של קו עקוֹם ואינו חוצה אותו
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך הִשִּׁיק 1 (נשיקה והצמדה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך הִשִּׁיק 2 (כלי זין) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


הִשִּׁיק
לרשימה המלאה