הדף בטעינה

על המילה בַּעַל

במילון

 (ללא ניקוד: בעל)
שורשבעל
נטייהבְּעָלִים, בַּעֲלֵי־, בַּעֲלַת־, בַּעֲלוֹת־

הגדרה

 • ששייך לו (בהוראה זו משמשת צורת הרבים בְּעָלִים גם בהוראת יחיד)
 • רכיב של ביטויים בהוראת תכונה או מעמד וכדומה, כגון 'בעל בית'
 • רכיב חסר תוכן משלו בביטויים המציינים עיסוק או מקצוע וכדומה, כגון 'בעל מְחַבֵּר', 'בעל קורא' (בתורה), 'בעל תוקע' (בשופר) (מיושן)
 • [בצורת זכר] אדם ביחס לאישה הנשואה לו

צירופים

לכל הצירופים


 (ללא ניקוד: בעל)
חלק דיברשם פרטי
שורשבעל

הגדרה

 • (בחקלאות) גידולי שדה ללא השקיה אלא ממי גשמים בלבד
 • שֵם של אליל כנעני

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

חתן וילדו כתוב: בעלי? אישי? בן זוגי? רעי? זוגי? ואולי נשואי?

בַּעַל – האם ראוי למצוא תחליף למילה

השימוש במילה בַּעַל לציון מעמד הגבר בקשר הנישואין מרתיע רבים בגלל הקשר בין המילה בַּעַל למושגים בעלות ובעילה. יש המבקשים שהאקדמיה תפעל נגד השימוש במילה, תאסור עליה או "תחליף" אותה.
המשך קריאה >>

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך בַּעַל 1 (קניין ואדנות) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים: , ,
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך בַּעַל 2 (שם אליל, עבודה זרה, "שׂדה בעל", "בית בעל") ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך בַּעַל 3 (בעילה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך בַּעַל ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


בַּעַל
לרשימה המלאה
משפט (תשע"ט, 2019)
בְּעָלִים בנסמך: בַּעַל-, בַּעֲלֵי-