הדף בטעינה

על המילה בֵּרוּא

במילון

 (ללא ניקוד: בירוא)
מיןזכר
שורשברא
נטייהשם הפעולה של מְבָרֵא לכל הנטיות

הגדרה

  • פינוי שטח על ידי עקירת העצים שבו
  • (ברפואה) הרחקת דברי זוהמה שדָבקוּ בפֶצע לפני הטיפול בתרופות
על יסוד מילון ההווה