הדף בטעינה

על המילה בִּירָה

במילון

 (ללא ניקוד: בירה)
מיןנקבה
שורשבור/ביר
נטייהבִּירוֹת

הגדרה

 • עיר שהממשלה ומוסדותיה העיקריים משוכנים בה – רווח באותה משמעות הצירוף 'עיר הבירה', 'ערי בירה'

צירופים (ללא ניקוד: בירה)
מיןנקבה
נטייהבִּירוֹת

הגדרה

 • משקה משכּר העשוי מתסיסת שעורים
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

איור של אישה מובילה בעגלה בתים וחומות - העיר והבירה

העיר והבירה

הצירוף עִיר בִּירָה במשמעות capital city נולד כנראה מתוך פירוש מוטעה של 'שושן הבירה'.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך בִּירָה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך בִּירָה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>