הדף בטעינה

על המילה בִּימָה

במילון

 (ללא ניקוד: בימה)
*גם: בָּמָה
מיןנקבה
נטייהבִּימוֹת לכל הנטיות

הגדרה

 • מקום המיוֹעד לשחקנים או לנגנים וכדומה (באולם הופעות) או לנואם או לדרשן וכדומה (בבית משפט או בבית כנסת)
 • (בהרחבה) תיאטרון
 • מכאן: בִּימָתִי

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

כל העולם בימה

במה ובימה

המילים במה ובימה קרובות זו לזו בצלילן ובמשמען, אך אינן קשורות קשר משפחתי.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך בִּימָה 1 (מקום מוגבה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>