הדף בטעינה

על המילה בִּיּוֹלוֹגְיָה

במילון

 (ללא ניקוד: ביולוגיה)
מיןנקבה

הגדרה

  • מדְעי החיים, חקר היצורים (צמחים, בעלי חיים, בני אדם) – המבנה שלהם, תפקודם והתנהגותם, הפיזיולוגיה ותהליכים בגוף, יחסי הגומלין ביניהם ועוד
  • מאפייני החיים של יצור כלשהו
על יסוד מילון ההווה