הדף בטעינה

על המילה בְּתוֹר

במילון

 (ללא ניקוד: בתור)

הגדרה

  • בתפקיד שֶל, בִּבחינת
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

עניין של סגנון

בְּתוֹר

אנו נשאלים הרבה על תקינות השימוש בצירוף 'בתור' במשמעות 'בתפקיד של', 'במעמד של', 'כ־'. בקרב מתקני הלשון בימינו הדעות חלוקות – יש המסתייגים משימוש זה ויש שאינם מוצאים בו פסול.
המשך קריאה >>