הדף בטעינה

על המילה בְּפֻמְבִּי

במילון

 (ללא ניקוד: בפומבי)

הגדרה

  • בגלוי, לעיני הכול
על יסוד מילון ההווה