הדף בטעינה

על המילה בְּיַחַד

במילון

 (ללא ניקוד: ביחד)

הגדרה

  • יחד
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

איור של מיניונים עם הכיתובים: כולנו יחד ו-כולנו ביחד

ביחד ובחינם – על ב' היחס לפני תוארי פועל

שואלים אותנו לא אחת מהן הצורות התקניות – יחד או ביחד, חינם או בחינם. אנו משיבים ששני הזוגות טובים ומתועדים במקורות.
המשך קריאה >>