הדף בטעינה

על המילה אַל

במילון

 (ללא ניקוד: אל)
חלק דיברמילת שלילה

הגדרה

 • מילת שלילה לציווי (בכל הגופים), כגון 'אל יתהלל'
 • אַיִן, לא כלום, בביטוי 'שָׂם לְאַל'
 • רכיב של מילים בהוראת שלילה, כגון 'אַלְחוּט', 'אַלחֶלֶד', 'אַלמָוות'

צירופים

לכל הצירופים
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

"שם לאל" - מטבע לשון בכל יום!

שָׂם לְאַל

פירוש הביטוי: ‘גרם לביטול (של תוכנית, של כוונה, של תקווה וכדומה)’. דוגמה: ההפגנה האלימה שמה לאל את המאמצים להגיע להסדר במשא ומתן. מטבע הלשון ‘שם לאל’ לקוח מפסוק שבו איוב מסיים את נאומו כנגד רעיו:…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך אַל ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך אַל ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>