נושא: תקנת הלשון

שגיאות נפוצות

במידה ש־

השימוש בבביטוי במידה ו־ אינו תקני כלל. הצירוף הנכון הוא במידה ש־ והוא מתאים למשפטי מידה, ככתוב במימרת חז"ל: "במידה שאדם מודד – מודדין לו".
המשך קריאה >>

רגע של עברית

לנצח במשחק ולא את המשחק

מאוצרות הארכיון

משרד הסעד נוקט אמצעים

כבר בחודשיה הראשונים של מדינת ישראל הצעירה התווכחו במשרד הסעד בשאלה אם עליהם לנקוט באמצעים או לנקוט את האמצעים.
המשך קריאה >>

עניין של סגנון

'בנוסף', 'נוסף ל' או 'נוסף על'?

מעיון בתולדות הביטוי נוכל לומר שהגרסה המומלצת היא נוסף על כמו שמקובל בקרב מתקני הלשון בימינו.
המשך קריאה >>

עניין של סגנון

בְּתוֹר

אנו נשאלים הרבה על תקינות השימוש בצירוף 'בתור' במשמעות 'בתפקיד של', 'במעמד של', 'כ־'. האקדמיה לא עסקה ולא פסקה בשאלה זו, ואילו בקרב מתקני הלשון בימינו הדעות חלוקות – יש המסתייגים משימוש זה ויש שאינם מוצאים בו פסול.
המשך קריאה >>

שגיאות נפוצות

כְּשֶׁ ולא שֶׁ־

עניין של סגנון

החל מ־ או החל ב־?

מאמרים

שלוש בי"תין מפוקפקות: באם, בכדי, נקט ב־

שגיאות נפוצות

צַבָּע או צַבָּעִי?

מטבעות לשון

הא כיצד?

יום המשפחה

חם וחמות, חותן וחותנת

עניין של סגנון

מדובר על ומדובר ב

מה הצורה הנכונה

לא ייאמן או לא יאומן?

מה ההבדל

נמנה עם ונמנה על

מה ההבדל

החליק, התחלק ועוד

ט"ו באב

מתחתנים ונישאים

מה ההבדל

לפני ובפני

מה ההבדל

בלי ומבלי

שאלות נפוצות

נורא יפה, נורא ואיום

שגיאות נפוצות

כשלעצמו או לכשעצמו

עניין של סגנון

הכול וכולם

עניין של סגנון

נגד וכנגד

עניין של סגנון

שוב פעם

עניין של סגנון

חצי הכוס המלאה

זכר ונקבה

כאחד וכאחת

עניין של סגנון

נידון ונדון

סיפורה של מילה

נעילת סנדלים

המכנה המשותף

עברית במטבח: אלפס, תנורון, מצנם או מקלה, מְקַפָּה

גם וגם

שמה במשמעות שם

שגיאות נפוצות

שיקר לי או שיקר אותי?

המכנה המשותף

רואים וקוראים בעברית: צג, גופן, מתאר, רמז צץ, צרופה

שאלות נפוצות

תאריך בחודש

עניין של סגנון

שני נסמכים לסומך אחד

עניין של סגנון

צוהריים טובים

מאמרים

על ענייני ניסוח או ניסוח ענייני

מה הצורה הנכונה

אודות ועל אודות

עניין של סגנון

את אותו

שאלות נפוצות

במה שונה 'הביא' מ'נתן'

מאמרים

על המבנה ו/או

גם וגם

זיכרונו לברכה, זכרו לברכה

יום הכיפורים

יום כיפור ויום הכיפורים

מילים מתגלגלות

איך מתפשטים בעברית?

מילים מתגלגלות

ללבוש, לחבוש, לגרוב – פועלי לבישה בעברית

עניין של סגנון

שם פרטי ושם משפחה – מה קודם

עניין של סגנון

על ידי וחלופותיו

עניין של סגנון

הלילה – הלילה שעבר או הלילה שיבוא?

גם וגם

נרטב והתרטב

הצמד נרטב והתרטב מצטרף לצמדים אחרים של פעלים בבניין נפעל והתפעל המשמשים ללא הבדל של ממש במשמעות:  נרפא והתרפא, נעצב והתעצב, נצבר והצטבר, ניבָּא והתנבא.
המשך קריאה >>

מה ההבדל

קָרָא והִקְרִיא

רבים שואלים אותנו כיצד נכון לומר: 'קראתי סיפור לילדיי' או 'הקראתי סיפור לילדיי'? שתי הצורות תקינות.
המשך קריאה >>

שאלות נפוצות

מָרָק – אוכלים או שותים?

שאלות נפוצות

האם אפשר למזוג אוכל

צירופים

מושא העבֵירה או נשוא העבֵירה?

זכר ונקבה

תפקיד או תואר של אישה