נושא: חילון

המכנה המשותף

מנהלים בעברית

על המונחים כהונה, סבב, מנהל מיזם, רווח לכול, עתודי.
המשך קריאה >>

שמחת תורה

עצרת

עֲצֶרֶת בעברית של היום היא כינוס, ובמיוחד כינוס של הרבה אנשים כגון 'עצרת זיכרון' או 'עצרת מחאה'. במקרא המילה עֲצֶרֶת נזכרת בין השאר לציון היום האחרון של סוכות והיום האחרון של פסח. בהקשר זה הבינו אותה מקצת המפרשים במשמעות של עיכוב ועצירה, ואולם תרגומי המקרא הבינו את המילה בכל הקשריה במשמעות של 'אספה' או 'כינוס', ובייחוד כינוס חגיגי לצורך הקרבת קורבנות.
המשך קריאה >>

מטבעות לשון

קְטַן אֱמוּנָה

עברית לשבת

פרשת תרומה – תרם תרומה והרים תרומה