נושא: אטימולוגיה עממית

מילים מתגלגלות

מאזניים ואוזניים

המכנה המשותף

עברית במידות קטנות: קורט, קורטוב, שמץ, קמצוץ, מִצער