נושא: לשונו של רש"י

עניין של סגנון

אָבַד, נֶאֱבַד והלך לאיבוד

המכנה המשותף

מילים של אור: נהורנות, אורון, מבהק, זהרורים