נושא: שמות כלי תחבורה

המכנה המשותף

מילים על גלגלים

על המילים מטענית, היסעית, רכינוע, גלגינוע, צמיגייה.
המשך קריאה >>