נושא: לשון התפילה

מאמרים

קביעות תקן בלשון – חדשים גם ישנים

המאמר דן במילים 'שאתה', 'זו' ו'מקח', מתאר את תולדותיהן, את המאבקים שהיו בעניינן ואת מקומן בתקנת הלשון.
המשך קריאה >>

יום הכיפורים

מילים בין כסה לעשור: ארשת, הוחיל, קיקיוני