נושא: עברית בתקופת ההשכלה ותחיית הלשון

מאמרים

שלוש בי"תין מפוקפקות: באם, בכדי, נקט ב־

מאמרים

העברית ברשות הרבים

מאמרים

דיבור עברי בתקופת ההשכלה

לתקנת הלשון

דקדוק העברית המתחדשת ומקורות יניקתו

במאמר מקיף זה המחבר סוקר את צמיחת הדקדוק העברי הנורמטיבי על רקע רובדי הלשון ומעמדה של לשון המקרא. בחלקו השני של המאמר הוא בוחן את פעולת הפסיקה של האקדמיה בעשור האחרון של המאה העשרים, ועומד על המגמה לסמוך על כל המצוי ברובדי הלשון ולאו דווקא במקרא.
המשך קריאה >>

פסח

ניקוי פסח ושולחן הסדר: משופה, נטלה, שבילה, מצעית

עברית לשבת

פרשת מטות – גלגוליה של המילה אחוז