נושא: מגילות ים המלח

מילים מתגלגלות

מאזניים ואוזניים

המכנה המשותף

מתקוטטים בעברית: מדון, תככים, ניצים, התגלע

המכנה המשותף

ים של מילים: אדווה, דוכי, משבר, נחשול