נושא: לשון הפיוט

המכנה המשותף

מתקוטטים בעברית: מדון, תככים, ניצים, התגלע

חנוכה

מעוז צור ישועתי למשורר ושמו מרדכי

'מעוז צור ישועתי' הוא פיוט לחנוכה הנאמר לאחר הדלקת הנרות במנהגי אשכנז ובזמננו "אומץ" גם בקהילות ספרדיות ומזרחיות.  הוא עוסק בתקופות היסטוריות שונות בחיי עם ישראל ומתאר את הגאולה שהייתה בכל אחת מהן.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

מילים יבשות: ציחיון, חורב, שחון, ניחר

המכנה המשותף

חפץ לכל עת: חפיץ, מהלום, פוּנדה, גלילור, ציודן

המכנה המשותף

סועדים ומשלמים: הסעדה, תשר, אֶקְדָּם, אֶפְטָר

אֲקַדֵּם – ידיעון האקדמיה

אקדם 10

אֲקַדֵּם – ידיעון האקדמיה

אקדם 8