נושא: לשון הפיוט

המכנה המשותף

מתקוטטים בעברית: מדון, תככים, ניצים, התגלע

חנוכה

מעוז צור ישועתי למשורר ושמו מרדכי

"…מעוז צור ישועתי' הוא פיוט לחנוכה הנאמר לאחר הדלקת הנרות במנהגי אשכנז. בזמננו "אומץ" הפיוט גם בקהילות ספרדיות ומזרחיות שונות – בעיקר בשנות המדינה. פיוט זה שייך לפיוטי הגאולה: הוא עוסק בתקופות היסטוריות שונות בחיי עם ישראל ומתאר את הגאולה שהייתה בכל אחת מהן (ראו בעיון להלן)…"
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

מילים יבשות: ציחיון, חורב, שחון, ניחר

המכנה המשותף

חפץ לכל עת: חפיץ, מהלום, פוּנדה, גלילור, ציודן

המכנה המשותף

סועדים ומשלמים: הסעדה, תשר, אֶקְדָּם, אֶפְטָר

אֲקַדֵּם – ידיעון האקדמיה

אקדם 10

אֲקַדֵּם – ידיעון האקדמיה

אקדם 8