נושא: לשון הפיוט

המכנה המשותף

מתקוטטים בעברית

על המילים מדון, תככים, ניצים, התגלע.
המשך קריאה >>

חנוכה

מעוז צור ישועתי למשורר ושמו מרדכי

'מעוז צור ישועתי' הוא פיוט לחנוכה הנאמר לאחר הדלקת הנרות במנהגי אשכנז ובזמננו "אומץ" גם בקהילות ספרדיות ומזרחיות.  הוא עוסק בתקופות היסטוריות שונות בחיי עם ישראל ומתאר את הגאולה שהייתה בכל אחת מהן.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

מילים יבשות

על המילים ציחיון, חורב, שחון, ניחר.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

חפץ לכל עת

.על המילים חפיץ, מהלום, פוּנדה, גלילור, ציודן

המשך קריאה >>

המכנה המשותף

סועדים ומשלמים

על המילים הַסְעָדָה, תֶּשֶׁר, אֶקְדָּם, אֶפְטָר.
המשך קריאה >>

אֲקַדֵּם – ידיעון האקדמיה

אקדם 10

אֲקַדֵּם – ידיעון האקדמיה

אקדם 8