נושא: מילות זיקה

שגיאות נפוצות

כְּשֶׁ ולא שֶׁ־

מה ההבדל

זוֹ וזוּ

מאמרים

קביעות תקן בלשון – חדשים גם ישנים

מאמרים

על ענייני ניסוח או ניסוח ענייני

.

א. משפט זיקה לא מקושר

דרך המלך לפתיחת משפט זיקה היא במילת הזיקה (ש או אשר). למשל: 'המספר שהגעת אליו איננו מחובר' או 'המספר שאליו הגעת איננו מחובר'.