נושא: סיומת וּיוֹת

אֲקַדֵּם – ידיעון האקדמיה

אקדם 40

.

2.4.7 סיומת הרבים ־וּיוֹת

סיומת הרבים ־וּיוֹת מנוקדת בלי דגש ביו"ד, כגון חֲנוּיוֹת, שְׁטוּיוֹת, אַחְרָיוּיוֹת.