נושא: אותיות אית"ן

שגיאות נפוצות

אני אביא או אני יביא? על צורות עתיד מדבר