נושא: הקטנה

המכנה המשותף

אופנה עברית

על המילים נעצוצים, נצנצים, אסופה.
המשך קריאה >>

מילים מעולם החי

בעלי החיים – האב והאם וצאצאיהם

בעולם העתיק קיבלו בעלי החיים שבמשק האדם שמות נפרדים לזכר ולנקבה, ושמות ייחודיים לצאצאים.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

מחידושי ביאליק

על המילים גחלילית, מעפל, ערגה, קדחתני.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

ביולוגיה בעברית

על המילים יצורון, תשנית, מַעֲצָב, קולטן, צוותאות, מעבדן, אַקְטָר.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

מילים של אור

על המילים נהורנות, אורון, מבהק, זהרורים.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

קולנוע עברי

על המילים חלונית, מצלם, צחקיק, קדימון, פעלולים.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

עברית במטבח

על המונחים אלפס, תנורון, מצנם או מקלה, מְקַפָּה, ממחה יד, מפרסה.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

מתאמנים בעברית

על המונחים אימונית, מאוץ, מונה פסיעות, מסילת כושר, משקולית.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

תקשורת עברית

על המילים שלטוט, מרעש, גריין, תגובית, שיחוח.
המשך קריאה >>

פסח

ניקוי פסח ושולחן הסדר: משופה, נטלה, שבילה, מצעית

המכנה המשותף

מאכלים בצורת רבים

על המילים מדגנים, מופינים, טוגנים, צנימונים.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

מילים טעימות

על המילים אֲפִיפִית, קְצִיף, קְצִיפָה, תַּמְלִיא.
המשך קריאה >>

מילים מתגלגלות

איך מקטינים בעברית?