נושא: סיומת וֹן

מילה להכיר

יְצוּרוֹן (מיקרואורגניזם)

המכנה המשותף

מילים של אור: נהורנות, אורון, מבהק, נצנצים, זהרורים

המכנה המשותף

עברית במטבח: אלפס, תנורון, מצנם או מקלה, מְקַפָּה

המכנה המשותף

מאכלים בצורת רבים: מדגנים, מופינים, טוגנים, צנימונים

מילים מתגלגלות

איך מקטינים בעברית?

מילה נולדת

אווירון ומטוס

.

2.2.1 ד. דין התנועה שלפני סיומת ־וֹן

התנועה שלפני הסיומת ־וֹן מתקיימת או משתנה לשווא – כבנטיית המילה שהסיומת מצטרפת אליה. למשל: קְלַסְתֵּרוֹן קְלַסְתֵּרוֹנִים (הצירי מתקיים, על דרך קְלַסְתֵּר קְלַסְתֵּרֵיהֶם), מַחְשְׁבוֹן (הצירי משתנה לשווא, על דרך מַחְשֵׁב מַחְשְׁבִים), תַּקָּנוֹן תַּקָּנוֹנִים (הקמץ מתקיים על דרך תַּקָּנָה תַּקָּנוֹתֵיהֶם), מִטְבָּחוֹן מִטְבְּחוֹנִים (על דרך מִטְבָּח מִטְבָּחִים מִטְבְּחֵיהֶם), מַעֲרָבוֹן מַעַרְבוֹנִים, מַעֲרָכוֹן מַעַרְכוֹנִים.