נושא: מילונים

מאמרים

רב־מילים, המילון השלם – מילון עברי חדש

במאמר מפורטים העקרונות שבתשתית מילון רב־מילים בעריכת יעקב שויקה שיצא לאור בדפוס בשנת 1997, והשתמעויותיהם לאוצר הערכים ולהצגת המשמעויות שלהם.
המשך קריאה >>

מאמרים

סוגיות מדעיות בהכנת מילון שימושי

המאמר מתאר את ייחודו של מילון ההווה (תשנ"ה) – היותו מילון שימושי ללשון ימינו המשקף את התקן הרשמי ומציג את הפועל בצורת הבינוני.
המשך קריאה >>

שאלות נפוצות

כמה מילים יש בשפה העברית

מספר הערכים הראשיים המתועדים במילוני השפה העברית, לרבות מילים שאולות בכל רובדי הלשון, עומד על כ־45,000. עליהם יש להוסיף צירופי מילים למיניהם, מספרם של אלה עומד על כ־30,000–35,000. מספר הערכים המילוניים בשפה העברית עומד אפוא להערכתנו על כ־75,000–80,000.
המשך קריאה >>