נושא: הבחנות בין מילים

גם וגם

רגשי אשמה ורגשות אשם

במילון למונחי הפסיכולוגיה נקבע הצירוף הרגשת אשמה, ואולם נראה שאין סיבה לפסול את הצירופים הרווחים האחרים: רגשי אשמה, רגשות אשמה, רגשי אשם, רגשות אשם.
המשך קריאה >>

עניין של סגנון

עשוי ועלול

ההבחנה בין 'עלול' ל'עשוי' – היא הבחנה שהתגבשה בעברית בת ימינו, והיא נשענת על שימוש נפוץ במילה 'עלול' במשמעות שלילית. רבים ממתקני הלשון תומכים בהבחנה זו, ואולם אין לכך אחיזה של ממש במקורות.
המשך קריאה >>

מטבעות לשון

אֹרֶךְ רוח

'אורך רוח' פירושו סבלנות, מתינות והתאפקות. 'אורך' מלשון אריכות – ההפך מן 'קוצר רוח'.
המשך קריאה >>

מה ההבדל

עוף וציפור

הבחנה מסוימת בין המילים נוצרה בשימוש הכללי: המילה ציפור רווחת לבעלי כנף קטנים ביחס ובעלי כושר תעופה, ואילו המילה עוף רווחת יותר לבעלי כנף גדולים ובעיקר לכאלה הממעטים לעוף, כמו יען או תרנגולת.
המשך קריאה >>

גם וגם

נחש מַכּיש או נושך?

צמדי מילים

כּוֹבַע וְקוֹבַע

מה ההבדל

יחיד או יחידי?

ט"ו בשבט

נָטַע, שָׁתַל וזָרַע

אחד השירים המזוהים ביותר עם נטיעת העצים בט"ו בשבט הוא "כך הולכים השותלים". ואכן אפשר לנטוע עצים ואפשר גם לשתול אותם בלי הבדל משמעות.
המשך קריאה >>

מילים מתגלגלות

סקירה וסריקה

צמדי מילים

טעה ותעה

צמדי מילים

ניזול והנזלה

צמדי מילים

זכוכית וזגוגית

צמדי מילים

תָּאֵב ותאווה

צמדי מילים

השהיה והשעיה

צמדי מילים

מִתווה ומַטווה

צמדי מילים

החיל והכיל

צמדי מילים

פיקח ופיכח

שאלות ותשובות

עקיפה ואכיפה

יש כאלה שאוֹכְפִים את החוק ויש כאלה שעוֹקְפִים אותו, אך כדאי מאוד שלא להתבלבל בין השניים: לֶאֱכֹף ולַעֲקֹף הם שני דברים שונים, ובהקשרים רבים אף מנוגדים.
המשך קריאה >>

צמדי מילים

מטח ומתך

מה ההבדל

סבלנות וסובלנות

מטבעות לשון

בֵּרֵךְ עַל הַמֻּגְמָר

מטבעות לשון

לִבְלִי חֹק

מילים מתגלגלות

רְשׁוּת ורָשׁוּת

מטבעות לשון

מילה בסלע

יום המשפחה

חם וחמות, חותן וחותנת

צמדי מילים

משיכת מכחול ומשיחת מכחול

צמדי מילים

בכיר ובחיר

מה הצורה הנכונה

לא ייאמן או לא יאומן?

צמדי מילים

תפל וטפל

צמדי מילים

הסטה והסתה

צמדי מילים

ניתש וניטש

צמדי מילים

תָּוֶךְ וטְוָח

צמדי מילים

כהה וקהה

צמדי מילים

מחיר ומכירה – האם יש קשר?

מה ההבדל

סופה וסערה

חנוכה

לביבות וסופגניות

ימי החנוכה נושאים עימם ניחוחות של שני מאכלים אופייניים – לביבות וסופגניות. כיום שני המאכלים האלה שונים לגמרי, אך לא תמיד היה הגבול בין המאכלים האלה מוחלט כל כך.
המשך קריאה >>

יום הכיפורים

סליחה ומחילה

מה ההבדל

החליק, התחלק ועוד

צמדי מילים

במה ובימה

מה ההבדל

לָווה והלווה, שאל והשאיל, שכר והשכיר

יום הכיפורים

צום ותענית

מה ההבדל

כוס וספל

מה ההבדל

הניא והניע

מה ההבדל

הניע או התניע?

מה הצורה הנכונה

בַּחַן או בֹּחַן?

סיפורה של מילה

שרב וחמסין

מה הצורה הנכונה

אירוע לב או אירוע לבבי?

מה ההבדל

לפני ובפני

מה הצורה הנכונה

סלסילה או סלסלה?

מה ההבדל

צולל וצוללן

מילים מתגלגלות

קהילה וקהילייה

מה ההבדל

בלי ומבלי