נושא: לשון המשפט

מה ההבדל

הודיה והודאה

עניין של סגנון

ו/או

צירופים

מושא העבֵירה או נשוא העבֵירה?

זכר ונקבה

פנייה המיועדת לגבר וגם לאישה