נושא: חילופי בניינים

עניין של סגנון

אָבַד, נֶאֱבַד והלך לאיבוד

גם וגם

טען והטעין

עברית לשבת

פרשת בהעלותך – אָצַל והֶאֱצִיל