נושא: מילות סיבה

עניין של סגנון

היה ו־, היות ש־, היות ו־ וביטויים קרובים

מה ההבדל

סב על עקביו ושב על עקבותיו

מה הצורה הנכונה

אודות ועל אודות

עניין של סגנון

בגלל שֶׁ