נושא: ד'

מילים מתגלגלות

שורשים נודדים

גם וגם

הִדַּרְדֵּר או הִתְדַּרְדֵּר?