יחד ואחד

שודר ביום 4.7.24

בלשוננו היום יחד' הוא ההפך מ'לבד', אך מתברר שבלשון המקרא יש גם 'יחד' שהוא דווקא לבד.

על המילים 'יחד', 'יחדיו', 'לחוד' ו'אחד', וגם על החלופה העברית המשובחת שהציעה חברתה הטובה של נעמי שמר לביטוי העגה "ביחדנס".