בשורה – טובה או רעה?

שודר ביום 23.5.24

האם בשורה חייבת להיות טובה, או שאפשר – לא עלינו – לבשר גם בשורות קשות? מה אפשר ללמוד ממקבילותיה של המילה באכדית ובערבית? ומה הקשר לאיוב, לישעיהו ולשלומי שבת?