זכוכית מגדלת

שודר ביום 1.6.23

מה צורת הרבים של 'זכוכית מגדלת'? מדוע המדפסת נקראת 'מדפסת' ולא 'מדפיסה'? מהי 'פגישה מכרעת' ועד היכן חוכמתנו מגעת?