חנוכה: פך השמן ופכים קטנים

שודר ביום 22.12.22

אילו היו המכבים מוצאים "פח שמן" – כנראה היה השמן מספיק מראש לשמונה ימים. אבל הם מצאו 'פך שמן', בכ"ף, שזו כמובן מילה אחרת לגמרי. מה צורת הרבים של 'פך'? מה הקשר ליעקב אבינו? ומה משותף למילים 'פך' ו'בקבוק'?