ניבים לחג האסיף (לזכר ד"ר ניסן נצר)

שודר ביום 13.10.22

מה מקור הצירוף 'ראשו ורובו'? מהי 'הושענא חבוטה'? מה עושים באתרוגים אחרי החג, ומה הקשר לפוליטיקה הישראלית?