התפלת מים

שודר ביום 30.6.22

המילה הַתְפָּלָה הצליחה לעורר הן את התנגדותו של דוד בן־גוריון הן את התנגדותה של מליאת האקדמיה ללשון העברית. על מה יצא הקצף? ואיזה מונח חלופי יכול לשמש לזה?